Home » Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Onze volledige algemene voorwaarden voor online-bestellingen kan u nalezen op https://www.tklavertje-vier.be/service/general-terms-conditions/

De artikelen met betrekking tot retourneren en het herroepingsrecht:

Artikel 5. Terugzending

De kosten die 't Klavertje Vier BVBA oploopt tengevolge van retourzendingen vallen ten laste van de klant. Het risico verbonden aan de terugzending van goederen ligt uitsluitend bij de klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan volledige betaling van de prijs: de klant verbindt er zich derhalve toe het geleverde goed niet aan derden over te dragen tot aan de volledige betaling.

Artikel 7. Herroepingsrecht

De klant die als "consument" kan beschouwd worden, heeft het recht aan 't Klavertje Vier BVBA mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, conform de wetgeving: Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door 't Klavertje Vier BVBA verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant kan het herroepingsrecht echter niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen of betreffende audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken. De klant kan evenmin gebruik maken van zijn herroepingsrecht ingeval de klant de desbetreffende producten beschadigd heeft of door zijn gebruik ongeschikt gemaakt heeft voor verdere verkoop.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ('t Klavertje Vier, Achterbroeksteenweg 184, 2920 Kalmthout, [email protected], 036666830) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Klik hier om het modelformulier te raadplegen.

Artikel 8. Kosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal 't Klavertje Vier BVBA dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Grootste keuze in onze winkels

Veilige betaalopties

Snel leveren

Bezoek ook onze 3 winkels

Design by Crivex |

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »